Refund Policy and Sales Agreement

İADE ŞARTLARI


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014 tarihli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesinin ''ğ'' bendine göre; ''Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler'' cayma hakkının istisnası olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda www.oyunsoft.com adresinden satılan tek kullanımlık dijital ürün, kod, kupon, süre, hediye kartı, kredi, puan, üyelik gibi hizmetler de bu elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olduğundan ürünlerin iadesi veya para iadesi mümkün değildir.


www.oyunsoft.com sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan Oyunsoft sorumlu değildir. OyunSoft tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle OyunSoft.com tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. İş bu sözleşme kapsamında taraf olan kişiler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un getirmiş olduğu bu hükmü bilmekle yükümlüdür.


OyunSoft.com tarafından sunulan, hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşullarının aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

OyunSoft İLAN VERME KURALLARI


 


Aşağıda yazan ilan verme kuralları bireysel ve kurumsal üyeler dahil ve tüm kategori tipleri için geçerlidir. İlan girişinde bulunan Üye, ilan verme kurallarına, üyelik ve kullanıcı sözleşmeleri ile bu belgenin devamında belirtilen Yasak Ürünler Listesi’nde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.


1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

  1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES: 

  1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES: 


SATICI:

ÜNVANI:Kemal TOPRAK 8540826394 VKN

ADRES: Namık Kemal Mahallesi Akyel Sokak 8/1 Ümraniye/İSTANBUL

TELEFON: +90 850 2418204

E-POSTA: [email protected]


ALICI:

Teslim Edilecek Kişi:

Teslimat Adresi:

Telefon

Kullanıcı Adı/E-Posta


İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1. TANIMLAR


Ünvan: Kemal TOPRAK adına kayıtlı 8540826394 VKN/Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Akyel Sokak 8/1 Ümraniye/İstanbul


İNTERNET SİTESİ : Tüm hakları kendisine ait olan, www.oyunsoft.com alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.


 


OyunSoft: İnternet Sitesi “OyunSoft” olarak anılmaktadır.
ÜYE : OyunSoft üzerinde, oluşturduğu ve onaylanan kullanıcı hesabı ile; listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürünü satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde OyunSoft'a üye olmuş ve OyunSoft sunduğu diğer hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyelik için gerekli şartlar Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır. OyunSoft üyelik tipi bireysel veya kurumsal olabilir.
SATICI: OyunSoft 'ta bireysel veya kurumsal üye olarak kendisine ait Ürün’ü Alıcıya satan gerçek veya tüzel kişidir. Satıcı olmak için OyunSoft üyeliği şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve T.C ilgili kanunlarına göre reşid sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi’nde açıklanmıştır.
ALICI: OyunSoft bireysel veya kurumsal üye olarak, OyunSoft 'un veya Satıcı’nın ürününü alan gerçek veya tüzel kişidir. Alıcı olabilmek için OyunSoft'a üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve T.C ilgili kanunlarına göre reşid sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi’nde açıklanmıştır.
ÜRÜN : OyunSoft üzerinden, OyunSoft'un bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalardan sağlanan ürünleri, Satıcılar tarafından başta Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere; işbu sözleşme, Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve diğer eklere uygun olarak satışa sunulan ürün ve hizmetleri ifade eder. Bu ürünler fiziki değildir. Anında tüketilen sayısal bir kod ve oyun parasından oluşan ve genel adı itibariyle E-PIN / Elektronik Pin’dir. Bundan sonra Ürün, E-PIN olarak da anılabilecektir.
VİTRİN ve DOPİNG: İlgili ilanın daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için, ilave bir ücret ile yalnız ilgili ilan için satın alınan, ilan öne çıkarma hizmetidir.


  


2. GENEL HÜKÜMLER


 


2.1. OyunSoft ve bu kapsamda , 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Satıcı ve Alıcı arasında HİZMETLER tanımının c maddesinde belirtilen alt hizmet için mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir. OyunSoft'un satıcıların ürünleri hakkında hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


 


2.2. OyunSoft.com 'a üye olmayanlar ilan veremez.


 


2.3. OyunSoft.com’da ilan vermek ücretsizdir. Fakat ilgili ilan için kullanılacak Vitrin ve Doping hizmetleri ilave ücrete tabidir.


 


2.4. Satıcı, ilan vermeden önce işbu İlan Verme Kurallarını ve içerisinde bulunan Yasaklı Ürünler Listesini okuduğunu ve anladığını, oluşturmak istediği ilanın işbu kurallara aykırı olmadığını peşine kabul ve beyan eder.


 


2.5. Satıcı, ilanının hiçbir şekilde fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, ilanını verdiği ürünün kendisine ait olduğunu, ilan içeriğinin Yasaklı Ürünler Listesi’nde yer almadığını, genel ahlak kurallarına aykırı olmadığını, ilanı verilen ürünün satışa hazır olduğunu, ilan için kullanılan içeriğin satılmak istenen ürünle ilgili olduğunu, ürünün çalışır durumda ve sürekli güncel olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.


 


2.6. İlan ile ilgili tüm sorumluluk Satıcı’ya ait olup, OyunSoft hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. OyunSoft, ilanda yer alan ürün için garanti vermemektedir.


 


2.7. İlan içeriği gerekli görüldüğü durumlarda, Satıcı’ya haber verilmeden OyunSoft tarafından değiştirilebilir.


 


2.8. Piyasa fiyatlarının çok altında veya çok üstünde olan ilanlar, piyasa rekabetini koruma ve haksız kazanç edinimini önleme adına OyunSoft tarafından yayından kaldırılabilir, yayını belirsiz süre durdurulabilir. Satıcı’dan ilanı düzeltmesi istenebilir.


 


2.9. OyunSoft ilanı yayınlamak için Satıcı’ya ait kimlik fotokopisi, yerleşim yeri belgesi, vergi levhası gibi ilave bilgiler (isteyebilir).


 


2.10. Aynı ürüne ait ikinci bir ilan girilemez. Bu tür ilanlar mükerrer sayılır ve sistemden Satıcı’ya bilgi verilmeden kaldırılır. Satıcı, mükerrer ilanın yayından kaldırılmasından dolayı hak kaybına uğradığını iddia edemez. Mükerrer ilanlar için Satıcı tarafından öncesinde yapılan ödemelerin iadesi yapılmaz.


 


2.11. İlan içeriğinde Alıcı’yı başka bir platforma yöneltmek veya başka bir firma veya ürünün reklamını yapmak için; başka bir web adresi veya başka bir platformda yer alan ürün linki eklemek yasaktır. Satıcı, ilan içerisinde kendisine ait cep telefonu, e-mail adresi ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde kişisel iletişim bilgisi paylaşamaz.


 


2.12. OyunSoft.com 'da yer alan ilave ilan hizmetlerinin fiyat bilgisi Türk Lirası’dır. Yabancı para biriminde ilan girişi yapılamaz. Fiyatlara KDV dahildir.


 


2.13. İlan için ilave ücret ile kullanılan Vitrin ve Doping hizmetleri yalnız ilgili ilan için geçerlidir. Başka bir ilan için kullanılamaz.


 


2.14. İlanın yayında kalma süresi dolmadan ilanda yer alan ürün satılırsa, ilgili ilandan kalan yayın süresi, Vitrin ve Doping hizmeti başka bir ilan için kullanılamaz veya devredilemez.


 


2.15. İlan için ödenen Vitrin ve Doping ücretleri, ilgili ilan OyunSoft üzerinde yayına başladıktan sonra hiçbir şekilde geri iade edilmez.


 


2.16. Vitrin ve Doping hizmetleri ücretleri www.oyunsoft.com adresinde yayınlanmış olup, Satıcı bu fiyatları bildiğini peşinen kabul ve beyan eder. OyunSoft ilan hizmetleri hakkındaki ücretlendirmeyi dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Değişiklikler www.OyunSoft.com adresinde yayınlandığı anda yürürlüğe girmiş kabul edilir.


 


2.17. İlanlarda; reklam, haksız rekabet, terör, kara para aklama, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu İlan Verme Kurallarına aykırıdır.


 


2.18. İşbu ilan kurallarına ve Yasaklı Ürünler Listesi’ne aykırı olduğu tespit edilen ilanlar OyunSoft tarafından Satıcı’ya haber verilmeden yayından kaldırılabilir, belirli veya belirsiz süre yayını durdurulabilir. Bu durumda Satıcı, ilanı oluşturduktan sonra ödediği ilave Vitrin ve Doping ücretlerini hiçbir şekilde iade edilmesini talep edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.


 


2.19. İlanı yayından kaldırılan veya durdurulan Satıcı’ya gerekli açıklama, Satıcı talep ederse OyunSoft tarafından 48 saat içerisinde yapılır. İlan ile ilgili tüm itirazlar Satıcı tarafından Destek Sistemi üzerinden talep oluşturularak başlatılır. Destek Sistemi haricinde başlatılan itirazlar hiçbir şekilde işleme alınmaz.


 


2.20. Alıcı ve Satıcı arasındaki işlemlerin kayıt altına alınabilmesi ve gerektiğinde adli makamlara delil olarak sunulabilmesi için Alıcı ve Satıcı, aralarındaki anlık mesajlaşma dahil ve bununla da sınırlı kalmayacak tüm işlemlerini OyunSoft üzerinde yapacaklarını peşinen kabul ve beyan eder. Alıcı ve Satıcı’nın, OyunSoft haricinde kendi aralarında yapacakları ticaretten OyunSoft sorumlu tutulamaz ve OyunSoft delil talebinde bulunulamaz.


 


2.21. Satıcı, ilgili ilanda yer alan ürün satışından elde edilen gelirden; OyunSoft internet sitesi bununla sınırlı kalmayacak şekilde farklı alanlarda belirttiği; Hizmet Bedeli, banka transfer ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde oluşabilecek ilave ücretlendirmelerin düşülerek geri kalan tutarın kendi hesabına, bakiye olarak yükleneceğini kabul ve beyan eder.


 


2.22. Satıcı’nın ürünü teslim etme süresi ilan oluştururken belirttiği süreyi geçemez. Zamanında teslim edilmeyen Satıcı ilanı yayından kaldırılır. Satıcı’ya olumsuz ticaret puanı verilir. Satıcı tarafından teslimatı yapılmamış ürün satış işlemlerinde, Alıcı bakiyesinden yapılan ürün bedeli kesintisi Alıcı’ya iade edilir. Satıcı yayından kaldırılan ilanını tekrar yayına alabilir fakat bu ilan için alınan öne çıkarma hizmet süresine, yayında olmadığı süre ilave edilmez.
2.23. Satıcı aynı ürünü birden fazla alıcıya satamaz. Tespiti durumunda satıcının hesabı bildirimsiz olarak kapatılabilir.


 


3. YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ
Sağlık Beyanlı Ürünler ve Cihazlar


Kültür ve Tabiat Varlıkları


Ateşli Silah ve Kesici Alet Satışı


Yanıcı ve Patlayıcı Malzemeler


Bandrolsüz Ürün Satışı


Alkollü İçecek ve Tütün Mamülleri


Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler


Taklit Ürün Satışı


Resmi Belge Satışı


Trafik Aygıtları ve Plaka


Fon ve Hisse Senedi


Organ


Evcil Hayvan ve Yasalarca Yasaklanmış Hayvanlar


Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri


Tarım İlaçları ve İlaçlama Makineleri


Kişilik Hakları İhlaline Sebep Olabilecekler


Telsiz Ürünleri


Etkinlik Biletleri


İlaç Satışı


Ortak veya Hissedar Arama


Siyasi İçerikli Ürünler


Resmi Kıyafet & Askeri Malzemeler


Her Türlü Uyuşturucu Madde


Hack Yazılımları


Sosyal Medya Pazarlama Hizmetleri


SEO vb. Hizmetler


Her Türlü Gıda


Sanal Para Satışı


Kayıt Dışı yada IMEI numarası kopyalanmış Telefonlar


Çalıntı Ürünler


Emlak ve Arsa Satışı


Her Türlü Vasıta Satışı


Kozmetik ve Sağlık Ürünleri


Film izleme platformlarının ürünleri


İç Giyim


Her Türlü Pornografik veya Genel Ahlak Kurallarına Aykırı Ürünler


Her Türlü İş İlanı, Eleman İlanı


Her Türlü Ön Sipariş İlanları


Fiziksel, sanal sunucu (VDS) ilanları


Riot Points, Valorant Points ve diğer tüm E-Pin ilanları


Hile ve indirilebilir 3. parti yazılım ilanları


IPTV, BeinConnect, Digitürk gibi lisanslı ürünlerin kaçak satışı


BluTV, ve Exxen hesap ilanları


Yemeksepeti, getir gibi platformların hesapları


Mining (madencilik) ilanları


Discord Nitro Generator İlanları


Twitch bit v.b. bağış ilanları


Telefon numarası onaylama ilanları


Sonoyuncu ilanları